نمایش دادن همه 30 نتیجه

فون شطرنجی سفید 3 در 2 متر

تومان260,000
رنگ:سفید ابعاد 3*2 جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی این کالا فاقد پایه نگهدارنده است قابل استفاده برای ضبط

فون عکاسی شطرنجی آبی 3*2 متر

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ:آبی کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 3*2 جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی شطرنجی آبی 5 در 3 متر

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ:آبی کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 5*3h جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغات

فون عکاسی شطرنجی آبی آسمانی 3*2 متر

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ:آبی کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 3*2 جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی شطرنجی آبی آسمانی 5*3 متر

تومان400,000
رنگ:آبی آسمانی کالای فوق بدون پایه نگهدارنده است ابعاد:5*3 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی شطرنجی خاکستری ۲ در ۳ متر

تومان260,000
رنگ:طوسی جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کالا بدون پایه میباشد ابعاد:3*2 بدون انعکاس قابل تمیز کردن

فون عکاسی شطرنجی خاکستری 5 در 3 متر

تومان470,000
رنگ:طوسی جنس:شطرنجی ابعاد:5*3 مناسب برای اتلیه،بلاگری،تولید محتوا،یوتیوبرها،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کالای فوق بدون پایه نگهدارنده است بدون انعکاس قابل تمیز

فون عکاسی شطرنجی سبز 3*2 متر

تومان230,000
رنگ:سبز کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده میباشد ابعاد:3*2 مناسب برای محتوا های جلوه ویژه،تولید محتوا آموزشی جنس:شطرنجی

فون عکاسی شطرنجی سبز 5 در 3 متر

تومان470,000
رنگ:سبز ابعاد:5*3 مناسب برای محتوا های جلوه ویژه،تولید محتوا آموزشی جنس:شطرنجی کالای فوق فاقد نگهدارنده میباشد

فون عکاسی شطرنجی سفید 3 در 5 متر

تومان470,000
رنگ:سفید کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 5*3 جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مناسب برای ضبط محتوا

فون عکاسی شطرنجی قرمز 3*2 متر

تومان260,000
رنگ:قرمز کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 3*2 جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغات

فون عکاسی شطرنجی قرمز 5 در 3 متر

تومان440,000
رنگ:قرمز کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد5*3 جنس:شطرنجی مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی شطرنجی مشکی 2 در 3 متر

تومان260,000
جنس:شطرنجی رنگ:مشکی ابغاد:3*2 مناسب آتلیه،استودیو،تولید محتوا،یوتیوبرها،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی بدون انعکاس کالای فوق بدون نگهدارنده است

فون عکاسی شطرنجی مشکی 3 در 5 متر

تومان470,000
جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کالای فوق بدون پایه نگهدارنده است قابل تمیز کردن بدون انعکاس رنگ:مشکی ابعاد

فون عکاسی مخمل آبی 3*2 متر

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ:آبی کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 3*2 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی مخمل آبی 5 در 3 متر

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ:آبی کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 5*3h جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغات

فون عکاسی مخمل آبی آسمانی 3*2 متر

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ:آبی کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 3*2 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی مخمل آبی آسمانی 5*3 متر

برای قیمت تماس بگیرید
رنگ:آبی آسمانی کالای فوق بدون پایه نگهدارنده است ابعاد:5*3 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی مخمل خاکستری ۲ در ۳ متر

تومان1,750,000
رنگ:طوسی جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کالا بدون پایه میباشد ابعاد:3*2 بدون انعکاس قابل تمیز کردن

فون عکاسی مخمل خاکستری 5 در 3 متر

تومان2,700,000
رنگ:طوسی جنس:مخمل ابعاد:5*3 مناسب برای اتلیه،بلاگری،تولید محتوا،یوتیوبرها،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کالای فوق بدون پایه نگهدارنده است بدون انعکاس قابل تمیز

فون عکاسی مخمل سبز 3*2 متر

تومان1,800,000
رنگ:سبز کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده میباشد ابعاد:3*2 مناسب برای محتوا های جلوه ویژه،تولید محتوا آموزشی جنس:مخمل

فون عکاسی مخمل سبز 5 در 3 متر

تومان2,600,000
رنگ:سبز ابعاد:5*3 مناسب برای محتوا های جلوه ویژه،تولید محتوا آموزشی جنس:مخمل کالای فوق فاقد نگهدارنده میباشد

فون عکاسی مخمل سفید 3 در 5 متر

تومان2,900,000
رنگ:سفید کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 5*3 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مناسب برای ضبط محتوا

فون عکاسی مخمل قرمز 3*2 متر

تومان1,800,000
رنگ:قرمز کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد 3*2 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغات

فون عکاسی مخمل قرمز 5 در 3 متر

تومان2,600,000
رنگ:قرمز کالای فوق فاقد پایه نگهدارنده است ابعاد5*3 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فون عکاسی مخمل مشکی 2 در 3 متر

تومان1,800,000
جنس:مخمل رنگ:مشکی ابغاد:3*2 مناسب آتلیه،استودیو،تولید محتوا،یوتیوبرها،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی بدون انعکاس کالای فوق بدون نگهدارنده است

فون عکاسی مخمل مشکی 3 در 5 متر

تومان2,800,000
جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کالای فوق بدون پایه نگهدارنده است قابل تمیز کردن بدون انعکاس رنگ:مشکی ابعاد

فون مخمل سفید 3 در 2 متر

تومان1,900,000
رنگ:سفید ابعاد 3*2 جنس:مخمل مناسب آتلیه،استودیو،بلاگری،یوتوبرها،تولید محتوا،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی این کالا فاقد پایه نگهدارنده است قابل استفاده برای ضبط